Welkom

ChrisFit is een project- en onderzoeksbureau op het gebied van gezondheid en welzijn. De activiteiten van ChrisFit hebben zowel betrekking op onderzoek en advisering rondom (voorlichtings)activiteiten als op project- en interventieontwikkeling. De inhoudsvelden waarop ChrisFit momenteel projecten uitvoert, hebben betrekking op de volgende thema's:

  • Gezondheid(szorg) in het algemeen en de gezonde leefstijl in het bijzonder
  • Zelfmanagement en E- Health
  • Omgaan met een chronische ziekte

Jarenlange ervaring in de zorg en gezondheidsbevordering wordt aangewend om onderzoeks- of ontwikkelprojecten op een kwalitatief hoogwaardige wijze uit te voeren. Daarbij houdt ChrisFit niet alleen aspecten als kwaliteit, maar ook maatwerk en snelheid hoog in het vaandel.